Praktyczny Prawny Poradnik

Jak powstaje medyczna marihuana?

Pierwsza wizyta już za Tobą, możesz rozpocząć leczenie. W myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” mamy dla Ciebie kilka cennych porad, aby uniknąć problemów prawnych. Będziemy używać języka prawnego i formalnego, aby zapewnić kompleksowe informacje w tej kwestii.

Obowiązkowa Dokumentacja

Posiadanie ważnej dokumentacji jest kluczowe. Poniżej przedstawiamy najważniejsze dokumenty, które lepiej mieć przy sobie, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji:

Recepta

Zawsze miej przy sobie wydrukowaną wersję recepty lub jej wersję PDF z rządowej aplikacji do obsługi recept. Receptę możesz uzyskać od lekarza prowadzącego uprawnionego do przepisywania leków.

Faktura imienna

Poproś w aptece o fakturę imienną za zakup leku i zachowaj ją razem z receptą. Pamiętaj, że paragon nie jest uznawany przez polskie organy sprawiedliwości jako dowód zakupu.

Zaświadczenie o leczeniu

Po każdej wizycie w Zielonej Przychodni otrzymasz drogą e-mailową od lekarza zaświadczenie potwierdzające leczenie MM.

Oryginalne opakowanie

Przechowuj lek w oryginalnym opakowaniu. Unikaj mieszania go z innymi preparatami, tytoniem czy innymi rodzajami suszu, w tym suszem CBD.

Warto również zrobić skany lub zdjęcia istotnych dokumentów i przechowywać je na swoim telefonie. Dzięki temu w razie kontroli lub utraty fizycznych wersji dokumentów, możesz je udostępnić. To proste zabezpieczenie może zaoszczędzić czas i uniknąć problemów podczas ewentualnych sytuacji kontrolnych.

Zażywanie leku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zażywanie MM poprzez waporyzację w miejscach publicznych nie jest zakazane, w przeciwieństwie do spożywania alkoholu. Jednakże warto mieć na uwadze, że waporyzacja w niektórych miejscach może niepotrzebnie przyciągać uwagę organów ścigania oraz władz. Poniżej przedstawiamy niektóre sytuacje, w których waporyzacja może być problematyczna:

Placówki Edukacyjne

Wykonywanie waporyzacji w pobliżu placówek edukacyjnych, takich jak szkoły czy przedszkola, może zostać uznane za działanie sprzyjające demoralizacji nieletnich. Z uwagi na to, zalecamy unikanie zażywania MM w tych obszarach.

Miejsca Kultu Religijnego

Waporyzacja MM w pobliżu miejsc kultu religijnego może zostać potraktowana jako obrażanie uczuć religijnych. Z szacunku do innych wyznawców, zaleca się powstrzymanie się od zażywania leku w takich miejscach.

Miejsca z Zakazem Palenia

W przypadku, gdy w danym miejscu obowiązuje zakaz palenia tytoniu lub innych substancji, taki zakaz będzie także dotyczył waporyzacji MM. Przykładem mogą być przystanki komunikacji publicznej, place zabaw czy szkoły gdzie zazwyczaj obowiązuje zakaz palenia.

Udostępnianie leku

Zgodnie z art. 58 i 59 Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii, zażywanie konopi jest regulowane w sposób szczególny. Przede wszystkim, istnieje zakaz odsprzedawania, pożyczania, oddawania lub częstowania innych osób swoim lekiem, nawet jeśli osoby te również są w trakcie podobnej terapi. Naruszenie tego zakazu jest traktowane jako przestępstwo i może skutkować odpowiednimi sankcjami prawnymi.

Kontrola policji

Co może policjant? Jakie są moje prawa? Co w razie kontroli drogowej i dodatniego narkotestu?

Zachowanie spokoju i potwierdzenie statusu pacjenta.

W przypadku kontroli przez policję, najważniejsze jest zachowanie spokoju i szacunku wobec funkcjonariuszy. Gdy zostaniesz zatrzymany, jako pacjent terapii konopnej masz prawo poinformować policjanta o swoim statusie pacjenta. Narkotesty stosowane przez Policję i Służby mogą wykryć obecność THC, choć są to już składniki nieaktywne. Nie powodują one efektu odurzenia i nie wpływają na percepcję pacjenta. Jako pacjent powinieneś wymagać do funkcjonariusza o wskazanie aktywnego poziomu metabolitu THC w krwi.

Wniosek o dodatkowe badania krwi.

Masz prawo wnioskować o wykonanie dodatkowo badań krwi i wystawienie retrospektywnej opinii dotyczącej aktywnych i nieaktywnych metabolitów THC w krwi. Badanie takie będzie wymagało kilku pobrań krwi w ustalonych odstępach czasowych.

Zakaz prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn

Aby chronić uczestników ruchu drogowego, istnieje kategoryczny zakaz prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn, metabolity THC utrzymują się przez okres 8 godzin po waporyzacji leku, 12 godzin po podaniu doustnym. Metabolity THC pozostają w organizmie dłużej niż ich działanie terapeutyczne. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn  pod wpływem środków odurzających, w tym medycznej marihuany, jest przestępstwem zgodnie z art. 178a § 1 k.k. i jest zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymanie na komendę w razie wątpliwości

Jeśli susz lub jego ilość będzie budziła wątpliwości, policjant ma prawo zabrać podejrzanego na komendę celem wyjaśnienia nieprawidłowości. Warto pamiętać, że odpowiednie opakowanie i etykieta produktów medycznych mogą pomóc w uniknięciu nieporozumień podczas kontroli. W razie jakiejkolwiek kontroli, jeśli twoje zachowanie, lub to co znajdzie przy tobie policjant, nie będzie dziwne i wątpliwe, prawdopodobnie zaniecha dalszych czynności służbowych.

Podróże z konopiami

Przed rozpoczęciem podróży z MM należy dokładnie zbadać przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych. Poniżej przedstawiamy przegląd sytuacji w wybranych krajach:

Kraje, gdzie MM jest zakazana

W tych krajach MM jest zakazana, co oznacza, że posiadanie, stosowanie i przewożenie tej substancji może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Z tego względu zaleca się unikanie podróży do tych miejsc, jeśli jesteś pacjentem MM.

m.in. Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Rosja, Serbia, Słowacja

Kraje, w których konopie są nielegalne

W tych krajach podróżowanie z takimi lekami jest kategorycznie zabronione. Warto zaznaczyć, że nawet posiadanie niewielkiej ilości tej substancji może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, włączając w to kary więzienia. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność i unikać podróży do tych miejsc, jeśli jesteś pacjentem konopnym.

m.in. ZEA, Tunezja, Syria, Sudan, Oman, Maroko, Libia, Palestyna, Liban, Kuwejt, Katar, Jordania, Jemen, Irak, Egipt, Bahrajn, Arabia Saudyjska, Algieria, Mauretania, Sahara Zachodnia, Palestyna

Europejskie destynacje gdzie możesz spokojnie stosować susz medyczny

W poniższych krajach terapia konopna jest legalna, co oznacza, że posiadanie i stosowanie tego leku przez pacjentów jest dozwolone.

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Gruzja, Grecja, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Malta, Macedonia, Mołdawia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy

Warto jednak zauważyć, że przepisy mogą się różnić w poszczególnych krajach, dlatego zawsze zaleca się sprawdzenie aktualnych regulacji przed podróżą.

Przed podróżą

Jeśli planujesz podróż z MM, oto kilka istotnych kroków do wykonania przed wyjazdem

Sprawdź przepisy kraju docelowego.

Dokładnie zbadaj przepisy dotyczące konopi w kraju, do którego zmierzasz. Upewnij się, że terapia MM jest legalna i jakie ograniczenia mogą obowiązywać w odniesieniu do ilości, jaką można przewieźć.

Skontaktuj się z ambasadą danego kraju.

W razie wątpliwości skontaktuj się z ambasadą kraju docelowego lub krajów tranzytowych. Zapytaj o szczegółowe informacje dotyczące przepisów dotyczących leków konopnych oraz ewentualnych dodatkowych wymagań.

Przygotuj odpowiednią dokumentację.

Przed wyjazdem upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające uprawnienia do korzystania z konopi jako leku.

Dokumenty podróży

Podczas podróży za granicę z MM, istnieje kilka dokumentów, które należy posiadać, aby zapewnić legalność i legitymizację leczenia.

Oryginalne opakowanie z suszem

Ważne jest, aby przechowywać preparaty w oryginalnym opakowaniu przez cały czas podróży. Upewnij się, że etykieta zawiera dokładne informacje dotyczące dawki, producenta, składu chemicznego oraz terminu ważności. Nie należy mieszać medycznego suszu z innymi substancjami, tytoniem lub innymi preparatami.

Recepta

Jest niezbędnym dokumentem potwierdzającym legalne leczenie. Upewnij się, że masz wydrukowaną lub elektroniczną kopię recepty (najlepiej obie), która zawiera pełne informacje o dawce, sposobie podawania i okresie leczenia. Receptę można otrzymać od lekarza prowadzącego lub specjalisty uprawnionego do przepisywania medycznego zastosowania konopi.

Faktura imienna zakupu

W przypadku zakupu medycznego suszu, poproś farmaceutę o wystawienie faktury imiennej i przechowuj ją razem z receptą. Paragon nie jest uznawany przez organy ścigania jako wystarczający dowód zakupu, dlatego faktura imienna jest niezbędna, aby potwierdzić legalność posiadania medycznego suszu.

Zaświadczenie o leczeniu od lekarza prowadzącego

Po konsultacji lekarz prowadzący powinien wystawić Ci zaświadczenie, które potwierdza leczenie tą substancją. Zachowaj to zaświadczenie wraz z innymi dokumentami podróżnymi.

Dokument (Wniosek o pozwolenie na wywóz)

Który zostanie wystawiony w zależności od destynacji. Jeśli wybieramy się do krajów w strefie Schengen, takie pozwolenie wydaje dowolny (WIF) Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny. Gdy naszą destynację stanowi kraj spoza strefy Schengen, należy wybrać się do (GIF) Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Wniosek o pozwolenie na wywóz

W celu legalnego wywozu leków pochodzących z konopi za granicę, pacjent musi złożyć odpowiedni wniosek do właściwej instytucji. W Polsce jest to zazwyczaj Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny (WIF) lub Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF). Wniosek powinien być złożony na 7-14 dni przed planowanym wyjazdem, jednak zalecamy zrobić to wcześniej, aby mieć pewność, że wszystkie formalności zostaną załatwione przed terminem podróży.

Pamiętaj, że ważność pozwolenia na wywóz wynosi 30 dni, więc jeśli planujesz dłuższy pobyt za granicą, konieczne będzie złożenie kolejnego wniosku przed upływem tego terminu. Jeśli podczas podróży zamierzasz korzystać z kilku rodzajów preparatu, należy uzyskać oddzielne pozwolenie na wywóz dla każdego z nich.

Ograniczenia ilościowe

Podczas podróży z MM pamiętaj, że możesz zabrać tylko tyle suszu, ile wynosi przepisane dawkowanie dziennie, pomnożone przez liczbę dni pobytu za granicą. Wykroczenie ponad te limity może wzbudzić podejrzenia podczas kontroli granicznej i prowadzić do problemów z prawem.

Kontakt z adwokatem

W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów związanych z posiadaniem MM czy przewozem leków za granicę, warto mieć przygotowany kontakt do adwokata specjalizującego się w prawie karnym. Taki ekspert będzie w stanie doradzić Ci i reprezentować Twoje interesy w przypadku konieczności rozwiązywania ewentualnych prawnych sporów. Pamiętaj ze korzystanie z MM jako terapii może przynieść ulgę i poprawić jakość życia. Jednak związane z tym obowiązki i odpowiedzialność wymagają przestrzegania przepisów prawa. Upewnij się, że złożyłeś odpowiedni wniosek o pozwolenie na wywóz, posiadasz aktualną receptę oraz zaświadczenie od lekarza. Pamiętaj o ograniczeniach ilościowych suszu, które możesz zabrać ze sobą. Miej na uwadze wszystkie powyższe informacje, bądźcie świadom swoich praw i obowiązków, a Twoja podróż za granicę będzie przyjemna i bezproblemowa.

 

Kontakt do adwokata specjalizującego się w tej dziedzinie:

Adw. Lilianna Wiech

+48 797 045 801

wiech.lilianna@gmail.com

https://otwieramyoczy.pl/pomoc-prawna