Różnice między MM i zwykłą.

MM i zwykła różnią się pod względem kilku ważnych cech. Produkcja MM jest ściśle kontrolowana, a jej skład jest powtarzalny. Aby porównać ją z „zwykłą”, trzeba najpierw zastanowić się, czym jest w tym przypadku „zwykła”.

Konopie siewne (Cannabis sativa) różnią się przede wszystkim zawartością substancji czynnych, sposobem uprawy, a także sposobem wykorzystania i wpływem na organizm. Z konopi siewnej można wyodrębnić duże ilości CBD, ale zawartość THC jest tu znikoma. Natomiast odmiany konopi wykorzystywane w celach medycznych posiadają więcej THC. Ponadto ich skład ilościowy jest standaryzowany, a więc poszczególne partie nie różnią się istotnie.
Gdy mowa o „zwykłej”, odnosi się to również do tej uznawanej za narkotyk. Zawiera ona oczywiście THC, co powoduje stan odurzenia, jednak jest ona inna od tej medycznej. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę ze znaczących różnic dotyczących „MM a zwykła”. Warto zacząć od tego, że posiadanie i używanie MM jest legalne dla osób, które posiadają receptę, natomiast „normalna” jest w naszym kraju nielegalna dla wszystkich. Oznacza to, że możliwe jest zakupienie i używanie MM, jeśli istnieją wskazania medyczne i wykluczone zostaną przeciwwskazania do terapii. Można ją znaleźć w sieciach aptek i wydawana jest zgodnie z zaleceniem lekarza. Nie jest to jednak dozwolone w przypadku marihuany dostępnej na tzw. „czarnym rynku”. Ponadto „normalna” stosowana jest głównie w celach rekreacyjnych, natomiast MM jest stosowana głównie w celach leczniczych.
Różnice między MM a produktem pochodzącym z niekontrolowanych upraw nie kończą się jedynie na tym. Cały proces produkcji szczepów i dalszej obróbki w przypadku MM jest bowiem ściśle kontrolowany i podlega wielu restrykcyjnym ograniczeniom. Oznacza to, że skład jakościowy i ilościowy gotowego produktu jest zgodny z deklarowanym i powtarzalny. Z kolei produkty pochodzące z niekontrolowanych upraw zawierają szkodliwe domieszki, takie jak nawozy, pestycydy i metale ciężkie, a także zanieczyszczenia pleśni i lakieru do włosów.

Jakie są właściwości MM i zwykłej?

Poruszając dalej temat porównania MM ze zwykłą, należy wspomnieć o ich skutkach wpływu na organizm człowieka. Normy dla MM są bardzo wysokie, dzięki czemu jej skład ilościowy substancji czynnych jest powtarzalny. Nie jest to możliwe w przypadku marihuany na czarnym rynku, która nie podlega kontroli podczas produkcji. Właściwości konopi zależą od stosunku kannabinoidów, terpenów i innych substancji czynnych w nich zawartych. Z MM można zatem przewidywać rodzaj wpływu na organizm, bazując na jej standaryzowanym składzie – nie można tego powiedzieć o marihuanie zwykłej. Istnieje wiele cennych właściwości MM. Kannabinoidy w niej zawarte mają działanie przeciwbólowe, przeciwdrgawkowe, neuroprotekcyjne i przeciwzapalne.

Porównanie zawartości THC w MM i zwykłej

Osoby, które nie mają doświadczenia z MM, zastanawiają się, czy zawiera ona THC.

W skład marihuany, czy to leczniczej, czy zwykłej, wchodzi wiele różnorodnych składników aktywnych, a jedne z najbardziej znanych z nich to THC i CBD. Co to jest? THC to tetrahydrokannabinol, a CBD to kannabidiol. Obie te substancje należą do tzw. fitokannabinoidów, które oddziałują na receptory CB1 i CB2 układu endokannabinoidowego człowieka.

Jeśli chodzi o porównanie MM i zwykłej, trzeba porównać skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych, ponieważ inaczej wpływa na organizm THC, a inaczej CBD. Jeśli weźmiemy pod uwagę konopie siewną jako „zwykłą”, wysokość THC została już wspomniana. CBD jest w tej roślinie zawarte w większych ilościach, o czym również było już mowa. Natomiast jeśli będziemy brać pod uwagę marihuanę pochodzącą z czarnego rynku, udział THC będzie większy. Należy jednak wiedzieć, że w tym przypadku nie zawsze jest znana precyzyjna wysokość THC, a poza tym często nie odpowiada ona deklarowanej zawartości. Nie ma również powtarzalności w kolejnych partiach, a takie produkty mogą zawierać dodane kannabinoidy nieokreślonego pochodzenia.

Jak wpływa na ciało – MM i zwykła

Koniec dyskusji na temat „leczniczej marihuany i tej normalnej”, trzeba również wspomnieć o sposobach stosowania preparatów z suszu. W przypadku narkotyków z czarnego rynku zazwyczaj wybiera się ich palenie, co może być szkodliwe dla zdrowia pacjenta, ponieważ podczas spalania powstają substancje rakotwórcze. Susz z konopi leczniczych najlepiej zastosować do waporyzacji. Jest to bezpieczniejsza metoda dla organizmu, ponieważ nie pali się preparatu, tylko ogrzewa go do temperatury wrzenia substancji aktywnych, które wdycha pacjent. Jeśli chodzi o „zwykłą” marihuanę, to odmiana siewna nie będzie miała właściwości odurzających, które może mieć MM zawierająca THC. Zawartość THC w różnych odmianach ma wpływ na ich działanie, jak to było wspomniane wcześniej.

Lekarze mogą zalecić stosowanie MM w przypadku wielu chorób, z którymi tradycyjne leki nie radzą sobie lub są niewystarczająco skuteczne, a zwłaszcza przy lekoopornych. Przykłady zastosowania MM w medycynie to depresja i inne zaburzenia psychiczne, ponieważ kannabinoidy mają działanie przeciwlękowe. Kolejnym obszarem jest lekooporna padaczka, która może zostać skutecznie leczona dzięki działaniu przeciw drgawkowemu, a także choroba Parkinsona, w związku z właściwościami neuroprotekcyjnymi. Ze względu na skuteczność w zmniejszaniu bólu, MM jest stosowana także w przypadku różnych dolegliwości. W medycynie wykorzystuje się jej właściwości nie tylko w celu alternatywnego leczenia, ale również do minimalizowania skutków ubocznych niektórych leków, takich jak nudności i wymioty po chemioterapii.

Ważne jest, aby pacjenci korzystający z MM mieli stały kontakt ze swoim lekarzem, który będzie kontrolował przebieg terapii. Dobrze jest również omówić z lekarzem wszelkie skutki uboczne – w zależności od ich intensywności, terapia może wymagać zmiany.